KKK

Kahtlemata on hinded olulised. Pead ju ka vahetusaastal läbima õppekava ning sooritama arvestusi. Küll aga ei ole sedalaadi programmid mõeldud vaid talentidele ja viielistele, vaid kõigil huvilistel võiks olla võimalus kultuurivahetuse programmides osaleda. Seetõttu oleme miinimumtingimuseks seadnud, et õpilasel ei tohi olla tunnistusel kahtesid.

See kokkulepe sõlmitakse osaleja/saatva perekonna ja Eesti kooli vahel. Praktikast rääkides oleneb see nii sinu senistest hinnetest, sinu sooritustest ja hinnetest vahetusaastal kui ka kooliprogrammide omavahelisest kattuvusest. Sellest hoolimata olgu mainitud, et vahetusaasta on suure tõenäosusega sinu parim kooliaasta ning sa l õpid ja koged, vahetusprogrammis osaledes kordades enam ja ägedamat kui siinses mugavustsoonis.

Programmitasu peab olema makstud äralennupäevaks. Makstakse osade kaupa ning maksegraafik lepitakse täpsemalt kokku lepingu sõlmimise ajal. Graafik on individuaalne ning sõltub nii programmi maksmusest kui ka osaleja/saatva perekonna soovidest.

Peale seda, kui tulevane vahetusõpilane on enda kohta koostanud põhjaliku ankeedi, algab sihtriigi organisatsioonis töö vastuvõtva pere ja kooli leidmiseks. Kõigepealt tutvutakse sinu ankeedi ja andmetega ning seejärel hakatakse otsima sobilikku vastuvõtvat perekonda. Pärast sobiva pere leidmist otsitakse vahetusõpilasele parim kodulähedane kool.