fbpx

KKK

Vahetusõpilane / Vahetusüliõpilane

Kahtlemata on hinded olulised. Pead ju ka vahetusaastal läbima õppekava ning sooritama arvestusi. Küll aga ei ole sedalaadi programmid mõeldud vaid talentidele ja viielistele, vaid kõigil huvilistel võiks olla võimalus kultuurivahetuse programmides osaleda. Seetõttu oleme miinimumtingimuseks seadnud, et õpilasel ei tohi olla tunnistusel kahtesid.

See kokkulepe sõlmitakse osaleja/saatva perekonna ja Eesti kooli vahel. Praktikast rääkides oleneb see nii sinu senistest hinnetest, sinu sooritustest ja hinnetest vahetusaastal kui ka kooliprogrammide omavahelisest kattuvusest. Sellest hoolimata olgu mainitud, et vahetusaasta on suure tõenäosusega sinu parim kooliaasta ning sa l õpid ja koged, vahetusprogrammis osaledes kordades enam ja ägedamat kui siinses mugavustsoonis.

Programmitasu peab olema makstud äralennupäevaks. Makstakse osade kaupa ning maksegraafik lepitakse täpsemalt kokku lepingu sõlmimise ajal. Graafik on individuaalne ning sõltub nii programmi maksumusest kui ka osaleja/saatva perekonna soovidest.

Peale seda, kui tulevane vahetusõpilane on enda kohta koostanud põhjaliku ankeedi, algab sihtriigi organisatsioonis töö vastuvõtva pere ja kooli leidmiseks. Kõigepealt tutvutakse sinu ankeedi ja andmetega ning seejärel hakatakse otsima sobilikku vastuvõtvat perekonda. Pärast sobiva pere leidmist otsitakse vahetusõpilasele parim kodulähedane kool.

Vahetuspere

Kõige-kõige erilisemaks teebki kohaliku kultuuri ja keele tundma õppimine, elades samal ajal kohalikus perekonnas. Teisisõnu saab noor võimaluse elada teises riigis nagu kohalik. Elatakse kohalikus peres, õpitakse ära kohalikud kombed ja keel, jne. Vastuvõtvas perekonnas elamine loob noorele turvalise keskkonna ning parima võimaluse tutvust teha kohaliku keele ja kultuuriga. Olulisel kohal on ka koolis käimine ning kogukonnaga integreerumine. Programmi lõppedes oleme saanud ühe Eesti fänni või rahvasaadiku juurde.

 

Vahetuspereks hakkamiseks on erinevad põhjused. Kindlasti on olulisem kohal huvi teiste riikide ja kultuuride suhtes aga ka keeleõpe. See on hea võimalus näidata oma lastele, et maailm on suur ja lai ning vahetusõpilane on kui saadik ja on eeskujuks kohalikele noortele. Tihtipeale ei mõtiskle üks tavaline eestlane selle üle, mis teeb temast eestlase ja kuidas näevad teised kõrvalt eestlasi kui rahvust. Vahetusõpilase võtmisega oma perre avaneb aga võimalus seda kõike tajuda, õppida tundma iseennast, süveneda oma kultuuri ning samas ka õpilase kultuuri.

Kindlasti annab vahetuspereks olemine julgust juurde neile peredele, kel enda laps soovib aastaks laia maailma õppima minna.

Kõige tähtsam on, et tegu on funktsioneeriva perekonnaga! Kuigi enamus peredel on ema-isa ja lapsed, siis on programmis võimalik osaleda ka üksikvanemaga perekonnad või lastetud perekonnad. Mitte vähem tähtis pole see, et kogu perekond on vahetusõpilase vastuvõtmise teemal ühel lainel! Kogu pere peab soovima endale veel ühte pereliiget. Muidugi peab perel olema ka võimalik vahetusõpilast majutada, st vahetusperel peab olema ruumi (ei pea ilmtingimata pakkuma oma tuba). Samuti on oluline, et perel on aega, ruumi ja võimalusi vahetusõpilast majutada. Siinkohal lükkame ümber selle väite, et vahetusõpilasega peab koguaeg tegelema ning meelelahutust pakkuma. Kohe kindlasti ei pea pere oma nahast välja pugema ja elama selle kogemuse ajal teistmoodi tempos, kui tavaliselt. Oluline on ka ära mainida, et takistuseks ei saa, kui perel pole õpilasele oma tuba pakkuda. Vahetusõpilased jagavad ka tuba kui vaja aga mitte vastassoost teise noorega. Idee ei ole vahetusõpilasele pakkuda vaid katust ja magamiskohta. Pere saab endale uue liikme ning kuna tegu ei ole külalise, vaid võõraga – siis läheb pisut aega, et üksteisega harjuda.

Kokkuvõttes otsime avatuid ja sõbralikke perekondi, kes soovivad endale uut pereliiget ja kes on valmis selliseks kogemuseks.

Täitke ära taotlus, mille leiate siit: https://asse.ee/taotlus-vahetuspereks/. Seejärel tuleme Teile külla ja arutame kõigest juba lähemalt!

 

Esimene kohtumine pere ja organisatsiooni vahel korraldatakse pere kodus.

Õpilased avaldavad ise soovi osavõtta kultuurivahetuse programmist. Intervjuu käigus on saatev organisatsioon veendunud õpilase motivatsioonis, valmisolekuks, keeleoskuses, akadeemilises võimekuses ja üldises valmisolekus midagi nii suurt ette võtta. Õpilased on ise valinud oma riigi ja programmi pikkuse. Õpilase kool ja vanemad on andnud oma heakskiidu.

Jah, kõik vahetusõpilased on kindlustatud ning kaitse on tervise ja õnnetusjuhtumite puhul aga ka vastutuskindlustus, jmt. Pere saab täpsema info.

Vahetusõpilane on pere liige ning pere osaleb programmis kogemuse saamise eesmärgil. Pere hoolitseb vahetusõpilase eest nagu oma laste eest. Pere kohustus on õpilasele pakkuda kolme toidukorda. Vahetusõpilane saab oma rolli, tal tekivad omad kohustused. Vahetusõpilasel on oma taskuraha, nõutud on min. 200 eurot kuus. Sellega katab ta ära kulutused, mis õpilasel tekivad, kui ta teeb perest eraldi asju. Näiteks ühistransport, trennid, sõpradega väljaskäik, ostlemine, jmt.

Peale seda, kui vastuvõttev perekond on kinnitatud ning vahetusõpilane valitud, võtab organisatsioon ühendust kohaliku kooliga. Vaatame kodulähedaste koolide võimalusi ning arvesse võtame erinevad argumendid. Näiteks seda, et kus käivad pere lapsed, millise akadeemilise võimekusega vahetusõpilane tulemas on ning kuidas on koolis seis koolikohtadega.

Meile on tulemas kaheksa vahetusõpilast. Viis õpilast aastaks ning kolm õpilast üheks koolisemestriks. Õpilased tulevad Austraaliast, Argentiinast, Ameerika Ühendriikidest ning Saksamaalt.

Vahetusõpilased saabuvad 18. augustil ning semestriõpilased lahkuvad jaanuari alguses, st. 4,5 kuu pärast ning kooliaastaks tulevad õpilased lahkuvad juunis.