fbpx

ASSE Eesti kommentaar seoses vahetusõpilase Anica surmaga USAs

Ääretult suure kurbusega anname teada, et meie hulgast on ootamatult lahkunud Eestist pärit vahetusõpilane Anica Juur. See on suur kaotus ja valu nii Anica vanematele, kui ka kõigile Ameerika Ühendriikides ja Eestis. Anica õppis Ameerika Ühendriikides vahetusõpilasena ning oli seal elanud 7 kuud ning tal läks kõik suurepäraselt ja seda kuni eelmise pühapäevani. Anica oli noor energiline tütarlaps, kelle suureks unistuseks oli saada vahetusõpilaseks USAs. Ta oli väga armastatud oma Ameerika perekonna, kooli ja sõprade poolt.

 

Peame tunnistama, et tänaseks ei ole tema lahkumise kohta just liiga palju teada. Ameerika Ühendriikides on avatud sellekohane juurdlus ning sellega tegeleb kohalik politsei. Tänaseks ei ole teada surma täpset põhjust. Teada on vaid see, et Anica leiti 18. märtsil oma elukohast teadvuseta olekust ning saabunud kiirabi ei suutnud teda päästa. Kohaliku politsei välistas surma põhjusena kriminaalsed tegurid ning samuti ei näidanud miski, et tegemist võis olla enesetapuga. Siinkohal soovitame ära oodata ametliku juurdluse tulemused ning mitte spekuleerida võimalike teooriatega.

 

ASSE Eesti MTÜ esindaja Oliver Kontram võttis koheselt ühendust Anica vanematega Eestis ning sellest hetkest oleme olnud tihedas kontaktis ja teeme koostööd Anica kojutoomise ning sellega seonduvaga. Oleme omalt poolt korraldanud Anica kojutoomise selliselt, et perekond jõuaks Anicani esimesel võimalusel, tekib võimalus kohapeal oludega tutvuda ja ka hüvasti jätta ning naasta kodumaale koos lahkunuga. Käesolevaks hetkeks oleme Eesti perekonna toimetanud Ameerika Ühendriikidesse.

 

Ilmselgelt on see ka suur šokk kohalikule kogukonnale, koolile ja võõrustavale perekonnale. Anica oli aktiivne kogukonna liige ning see ootamatu uudis kurvastab kõiki. Teada on, et lahkunu ärasaatmise puhul korraldati eile Ameerikas tseremoonia. Sellekohase uudise leiab siit: https://www.ksl.com/index.php?sid=46286282&nid=148&title=heber-city-community-members-hold-vigil-for-estonian-exchange-student-who-died-saturday. Paar päeva tagasi avasid Anica Ameerika sõbrad oma initsiatiivist ka Anica vanemate toetuseks fondi. Selle fondiga saab tutvust teha siit: https://www.gofundme.com/in-memory-of-anica-juur. Käesolevaks hetkeks on kogutud pea 30 000 dollarit. Fondi staatut on sõnastatus selliselt – „Seoses Anica ootamatu lahkumisega on tema vanemad teel Ameerikasse, et Anica koju Eestisse viia. Seoses ootamatu ja südantlõhestava olukorraga on asjaga seotud ka ootamatud kulutused ning kutsutakse inimesi annetama Anica vanemate abistamiseks.“

 

Oma 18 aastase õpilasvahetuse kogemuse põhjal väidan, et tegu on siiski väga harukordse juhtumiga. Eestist on viimase 25 aasta jooksul tuhanded vahetusõpilased käinud välismaal õppimas ja ennast täiendamas ning ei ole kuulda olnud ühtegi surmaga lõppenud juhtumist. Vahetusõpilaste turvalisus on programmi korraldajale kõige tähtsam küsimus ning sellesse suhtutakse äärmiselt tõsiselt.

 

Siinkohal kasutan võimalust ja kordan üle, et miks on õpilase tervise küsimused olulised ning milleks vahetusõpilasi hoolega kindlustatakse? Kõigil vahetusõpilastel on alati endaga kaasas tõhus kindlustuskaitse, et kaitsta programmis osalejaid kõiksugu ebameeldivate olukordade suhtes. Teada on, et kindlustus katab lahkunu koju toomise transpordikulud ning korraldab asjaajamise. Samuti katab kindlustus ka vanema sinna saatmise ja sihtriigis olemise ning naasmisega seotud kulud. Kindlustusefirma nõustab, korraldab lahkunu kojutuleku ning hüvitab sellega seoses tekkinud kulutused.

 

Peame ääretult oluliseks säilitada niigi keerulises olukorras rahu ning palume, et lähedastele tagataks privaatsus. Vanemate sõnul ei vaja nad käesoleval hetkel sellist tähelepanu.

ASSE Eesti MTÜ avaldab kaastunnet omastele ning omaltpoolt aitame kaasa olukorra sujuvale lahendamisele.

 

Oliver Kontram
ASSE Eesti MTÜ
Tel. 56 688 588
E-mail: asse@asse.ee